จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การอ้างอิงโครงสร้าง keymaster_blob_t

การอ้างอิงโครงสร้าง keymaster_blob_t

#include < keymaster_defs.h >

ฟิลด์ข้อมูล

const uint8_t * ข้อมูล
size_t data_length

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัด 281 ของไฟล์ keymaster_defs.h

เอกสารภาคสนาม

const uint8_t * ข้อมูล

คำจำกัดความที่บรรทัด 282 ของไฟล์ keymaster_defs.h

size_t data_length

คำจำกัดความที่บรรทัด 283 ของไฟล์ keymaster_defs.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / include / hardware / keymaster_defs.h