keymaster_dsa_keygen_params_t結構參考

keymaster_dsa_keygen_params_t結構參考

#include < keymaster_common.h >

資料欄位

uint32_t key_size
uint32_t generator_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
const uint8_t * 發電機
const uint8_t * prime_p
const uint8_t * prime_q

詳細說明

生成DSA密鑰所需的參數。

在文件keymaster_common.h的132行定義。

現場文件

const uint8_t *生成器

在文件keymaster_common.h的137行定義。

uint32_t generator_len

在文件keymaster_common.h的134行定義。

uint32_t key_size

在文件keymaster_common.h的133行定義。

const uint8_t * prime_p

在文件keymaster_common.h的138行定義。

uint32_t prime_p_len

在文件keymaster_common.h的135行定義。

const uint8_t * prime_q

在文件keymaster_common.h的139行定義。

uint32_t prime_q_len

在文件keymaster_common.h的136行定義。


該結構的文檔是從以下文件生成的: