Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Poświadczeń fabryki, aby utworzyć klucz konta usługi w oparciu oauth Credential .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Metody publiczne

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. Ścieżka do pliku klucza, adres e-mail itp.

Konstruktorzy publiczni

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Metody publiczne

utwórz poświadczenia

public Credential createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

Parametry
scopes : lista zakresów API.

Zwroty
Credential OAuth2 Credential

zdobyć informacje

public  getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. Ścieżka do pliku klucza, adres e-mail itp.

Zwroty
ERROR(/Map) kluczowe informacje dla wartości.