CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


ยูทิลิตี้หมายถึงการจับภาพอาร์กิวเมนต์ข้อมูลบิลด์ปกติจากบรรทัดคำสั่งและสร้าง IBuildInfo จากอาร์กิวเมนต์เหล่านั้น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างข้อมูลบิลด์ตัวยึดตำแหน่งในกรณีที่เกิดปัญหาในการดาวน์โหลดในขณะที่รายงานหมายเลขบิลด์ที่เหมาะสม

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandLineBuildInfoBuilder ()

วิธีการสาธารณะ

IBuildInfo createBuild ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

วิธีการสาธารณะ

createBuild

public IBuildInfo createBuild ()

การส่งคืน
IBuildInfo