Testowy analizator zawartości

public class TestContentAnalyzer
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.TestContentAnalyzer


Analizator bierze kontekst do analizy i określa, co jest interesujące.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles) TestContentAnalyzer ( TestInformation information, boolean presubmitMode, contexts, discoveredModules, dependencyFiles)

Metody publiczne

static analyzeContentDiff ( ContentInformation information, String entry)
ContentAnalysisResults evaluate ()

Konstruktorzy publiczni

Testowy analizator zawartości

public TestContentAnalyzer (TestInformation information, 
        boolean presubmitMode, 
         contexts, 
         discoveredModules, 
         dependencyFiles)

Parametry
information TestInformation

presubmitMode boolean

contexts

discoveredModules

dependencyFiles

Metody publiczne

analizujróżnicę treści

public static analyzeContentDiff (ContentInformation information, 
        String entry)

Parametry
information ContentInformation

entry String

Zwroty

oceniać

public ContentAnalysisResults evaluate ()

Zwroty
ContentAnalysisResults