จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

GCDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


ตัวดาวน์โหลดสำหรับที่เก็บข้อมูล GCS ที่ดูแลแคชและแก้ไขการกำหนดค่าส่วนกลาง

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

GCSDownloaderHelper ()

วิธีการสาธารณะ

File fetchTestResource (String gsPath)

ดึงทรัพยากรจากเส้นทาง GS

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

GCDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

วิธีการสาธารณะ

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

ดึงทรัพยากรจากเส้นทาง GS

พารามิเตอร์
gsPath String : เส้นทางที่ทรัพยากรตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น gs: // bucket / path / file

ผลตอบแทน
File ERROR(/File) ชี้ไปยังทรัพยากรที่ดึงมา

พ่น
BuildRetrievalError