Pomocnik GCSDownloadera

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Narzędzie do pobierania wiadra GCS, które zajmuje się buforowaniem i rozwiązywaniem globalnej konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

void fetchTestResource (File destFile, String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik GCSDownloadera

public GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

pobierz zasób testowy

public void fetchTestResource (File destFile, 
                String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Parametry
destFile File : ERROR(/File) wskazujący pobrany zasób.

gsPath String : ścieżka, w której znajduje się zasób. Na przykład: gs://bucket/path/file

Rzuca
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError

pobierz zasób testowy

public File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Parametry
gsPath String : ścieżka, w której znajduje się zasób. Na przykład: gs://bucket/path/file

Zwroty
File ERROR(/File) wskazujący pobrany zasób.

Rzuca
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError