Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ClusterCommandScheduler

public class ClusterCommandScheduler
extends CommandScheduler

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.command.CommandScheduler
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler


ICommandScheduler do obsługi TFC (Tradefed Cluster). Ten harmonogram uruchamia polecenia z kolejki poleceń TFC i przesyła zdarzenia wywołania do kolejki zdarzeń TFC.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClusterCommandScheduler ()

Metody publiczne

void shutdown ()

void shutdownHard ()

Spróbuj wymusić zamknięcie harmonogramu poleceń.

void start ()

Uruchamia program planujący, w tym konfigurowanie rejestrowania, inicjowanie DeviceManager urządzeń itp

Metody chronione

boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, String[] args)

Określa, czy dane polecenie jest próbą.

void processReadyCommands ( IDeviceManager manager)

Konstruktory publiczne

ClusterCommandScheduler

public ClusterCommandScheduler ()

Metody publiczne

zamknąć

public void shutdown ()

zamknięcieTwarde

public void shutdownHard ()

Spróbuj wymusić zamknięcie harmonogramu poleceń. To samo co shutdownHard(true).

początek

public void start ()

Uruchamia program planujący, w tym konfigurowanie rejestrowania, inicjowanie DeviceManager urządzeń itp

Metody chronione

dryRunCommand

protected boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, 
                String[] args)

Określa, czy dane polecenie jest próbą. Jeśli polecenie jest próbą, sprawdź poprawność. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z konfiguracją, wyrzuci wyjątek ConfigurationException.

Parametry
handler com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler : InvocationEventHandler do zgłaszania zdarzeń w celu weryfikacji przebiegu próbnego.

args String : polecenie do sprawdzenia poprawności.

Zwroty
boolean true , jeśli polecenie jest przebiegiem próbnym, w przeciwnym razie false .

Rzuty
ConfigurationException

ProcessReadyCommands

protected void processReadyCommands (IDeviceManager manager)

Parametry
manager IDeviceManager