Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Informacje o urządzeniu klastrowym

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Klasa do hermetyzacji informacji o urządzeniu klastra do przesłania.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class ClusterDeviceInfo.Builder

Metody publiczne

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla tych informacji o urządzeniu.

Metody publiczne

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Zwroty
DeviceDescriptor

pobierz dodatkowe informacje

public  getExtraInfo ()

Zwroty

pobierzNazwęGrupy

public String getGroupName ()

Zwroty
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

Zwroty
String

do JSON

public JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla tych informacji o urządzeniu.

Zwroty
JSONObject Odpowiednik JSONObject informacji o urządzeniu.

Rzuty
JSONException