Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Monitor urządzenia klastrowego

public class ClusterDeviceMonitor
extends LabResourceDeviceMonitor

java.lang.Object
com.google.dualhomelab.monitoringagent.resourcemonitoring.LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase
com.android.tradefed.monitoring.LabResourceDeviceMonitor
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceMonitor


Implementacja IDeviceMonitor , która raportuje wyniki do usługi Tradefed Cluster.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClusterDeviceMonitor ()

Metody publiczne

void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

Sygnalizuje IDeviceMonitor , że stan urządzenia został zmieniony.

void run ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Umożliwia ustawienie DeviceLister .

void stop ()

Metoda, która zostanie wywołana, gdy Monitor będzie musiał zostać zatrzymany.

Konstruktorzy publiczni

Monitor urządzenia klastrowego

public ClusterDeviceMonitor ()

Metody publiczne

powiadomićDeviceStateChange

public void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

Sygnalizuje IDeviceMonitor , że stan urządzenia został zmieniony. Implementacje monitora powinny ograniczać ilość przetwarzania i interakcji IDeviceManager/DeviceLister, które wykonują w tej metodzie.

Parametry
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

biegać

public void run ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

setDeviceLister

public void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Umożliwia ustawienie DeviceLister . Po udanej próbie ustawienia Listera implementacje mogą odrzucić wszystkie kolejne próby.

Parametry
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

Zatrzymaj się

public void stop ()

Metoda, która zostanie wywołana, gdy Monitor będzie musiał zostać zatrzymany.