ไอคลัสเตอร์อีเว้นท์

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


อินเทอร์เฟซสำหรับเหตุการณ์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลดไปยัง TFC

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract JSONObject toJSON ()

วิธีการสาธารณะ

ถึง JSON

public abstract JSONObject toJSON ()

การส่งคืน
JSONObject

ขว้าง
JSONException