จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


อินเทอร์เฟซสำหรับเหตุการณ์คลัสเตอร์ใด ๆ ที่จะอัปโหลดไปยัง TFC

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract JSONObject toJSON ()

วิธีการสาธารณะ

ถึง JSON

public abstract JSONObject toJSON ()

ผลตอบแทน
JSONObject

พ่น
JSONException