จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

InvocationStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


คลาสสำหรับจัดเก็บสถานะการเรียกใช้

นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานะของกลุ่มทดสอบที่ทำงานภายในการเรียกใช้

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

InvocationStatus

public InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

พารามิเตอร์
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

ผลตอบแทน

ถึง JSON

public JSONObject toJSON ()

ผลตอบแทน
JSONObject

พ่น
JSONException