จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

กระบวนการย่อยCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


ไม่สามารถเรียกใช้คำสั่งกระบวนการย่อย

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

ผู้สร้างสาธารณะ

กระบวนการย่อยCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

พารามิเตอร์
message String

cause Throwable