Stan grupy testowej

public class TestGroupStatus
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestGroupStatus


Klasa przechowująca status grupy testowej.

Grupa testowa odpowiada grupie przypadków testowych zgłoszonych pod tą samą nazwą przebiegu testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestGroupStatus (String name, int totalTestCount, int completedTestCount, int failedTestCount, int passedTestCount, boolean isComplete, long elapsedTime)

Metody publiczne

int getCompletedTestCount ()
long getElapsedTime ()
int getFailedTestCount ()
String getName ()
int getPassedTestCount ()
int getTotalTestCount ()
boolean isComplete ()
JSONObject toJSON ()

Konstruktorzy publiczni

Stan grupy testowej

public TestGroupStatus (String name, 
        int totalTestCount, 
        int completedTestCount, 
        int failedTestCount, 
        int passedTestCount, 
        boolean isComplete, 
        long elapsedTime)

Parametry
name String

totalTestCount int

completedTestCount int

failedTestCount int

passedTestCount int

isComplete boolean

elapsedTime long

Metody publiczne

getCompletedTestCount

public int getCompletedTestCount ()

Zwroty
int

getElapsedTime

public long getElapsedTime ()

Zwroty
long

getFailedTestCount

public int getFailedTestCount ()

Zwroty
int

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwroty
String

getPassedTestCount

public int getPassedTestCount ()

Zwroty
int

getTotalTestCount

public int getTotalTestCount ()

Zwroty
int

jest gotowy

public boolean isComplete ()

Zwroty
boolean

do JSON

public JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuca
JSONException