Program do przesyłania testów wyjściowych

public class TestOutputUploader
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestOutputUploader


Przesyła testowe pliki wyjściowe do lokalnego systemu plików, GCS lub punktu końcowego HTTP(S).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestOutputUploader ()

Metody publiczne

void setUploadUrl (String url)
String uploadFile (File file, String destPath)

Prześlij plik do określonej ścieżki docelowej (względem adresu URL przesyłania).

Konstruktorzy publiczni

Program do przesyłania testów wyjściowych

public TestOutputUploader ()

Metody publiczne

setUploadUrl

public void setUploadUrl (String url)

Parametry
url String

Przesyłanie pliku

public String uploadFile (File file, 
                String destPath)

Prześlij plik do określonej ścieżki docelowej (względem adresu URL przesyłania).

Parametry
file File : plik do przesłania

destPath String : względna ścieżka docelowa

Zwroty
String przesłany adres URL pliku