Zasób testowy

public class TestResource
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.TestResource


Klasa do modelowania komunikatu TestResource zwróconego przez TFC API.

Streszczenie

Metody publiczne

static TestResource fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray jsonArray)
boolean getDecompress ()
String getDecompressDir ()
File getDecompressDir (File parentDir)
getDecompressFiles ()
File getFile (File parentDir)
String getName ()
String getUrl ()
boolean mountZip ()
JSONObject toJson ()

Metody publiczne

od Jsona

public static TestResource fromJson (JSONObject json)

Parametry
json JSONObject

Zwroty
TestResource

fromJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray jsonArray)

Parametry
jsonArray JSONArray

Zwroty

Rzuty
JSONException

getDecompress

public boolean getDecompress ()

Zwroty
boolean

getDecompressDir

public String getDecompressDir ()

Zwroty
String

getDecompressDir

public File getDecompressDir (File parentDir)

Parametry
parentDir File

Zwroty
File

getDecompressFiles

public  getDecompressFiles ()

Zwroty

dostać plik

public File getFile (File parentDir)

Parametry
parentDir File

Zwroty
File

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwroty
String

getUrl

public String getUrl ()

Zwroty
String

MountZip

public boolean mountZip ()

Zwroty
boolean

do Jsona

public JSONObject toJson ()

Zwroty
JSONObject

Rzuty
JSONException