TradefedConfigObject.Type

public static final enum TradefedConfigObject.Type
extends Enum< TradefedConfigObject.Type >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type >
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type


Lista typów obiektów konfiguracyjnych, które można wstrzyknąć do komendy klastra config.

Musi to być podzbiór typów obiektów konfiguracyjnych zdefiniowanych w Configuration .

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Metody publiczne

static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Wartości wyliczeniowe

WYNIK_REPORTERA

public static final TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TARGET_PREPARER

public static final TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

NIEZNANY

public static final TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Metody publiczne

wartość

public static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TradefedConfigObject.Type

wartości

public static final Type[] values ()

Zwroty
Type[]