จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Console.ArgRunnable

protected static abstract class Console.ArgRunnable
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.command.Console.ArgRunnable<T>


A Runnable with a run method that can take an argument

Summary

Protected constructors

ArgRunnable()

Public methods

void run()
abstract void run(T args)

Protected constructors

ArgRunnable

protected ArgRunnable ()

Public methods

run

public void run ()

run

public abstract void run (T args)

Parameters
args T