Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Lokalny programista

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Wykrywa i zwraca, czy jest to lokalny programista korzystający z Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalDeveloper ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego dewelopera i niezerowy dla nie lokalnego.

Konstruktorzy publiczni

Lokalny programista

public LocalDeveloper ()

Metody publiczne

Główny

public static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego dewelopera i niezerowy dla nie lokalnego.

Parametry
mainArgs String