Wyjątek konfiguracji

public class ConfigurationException
extends HarnessException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException


Zgłaszany, jeśli nie można załadować konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ConfigurationException (String msg)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Konstruktory publiczne

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable reprezentujący pierwotną przyczynę błędu

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable reprezentujący pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem