IConfigurationServer

public interface IConfigurationServer

com.android.tradefed.config.IConfigurationServer


Interfejs serwera konfiguracyjnego.

Zamiast zaczynać od pliku konfiguracyjnego hosta, instancja Tradefed może zaczynać się od IConfigurationServer . Tradefed zaczyna się od IConfigurationServer który załaduje bieżącą konfigurację hosta ze zdalnej pamięci i w razie potrzeby załaduje wszystkie zależne konfiguracje. Tradefed może zaczynać się od IConfigurationServer lub pliku konfiguracyjnego, ale nie obu.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract InputStream getConfig (String name)

Pobierz zawartość konfiguracyjną według jej nazwy.

abstract String getCurrentHostConfig ()

Uzyskaj nazwę pliku konfiguracyjnego bieżącego hosta dla bieżącej sesji Tradefed.

Metody publiczne

pobierz konfigurację

public abstract InputStream getConfig (String name)

Pobierz zawartość konfiguracyjną według jej nazwy.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

Zwroty
InputStream ERROR(/InputStream) to zawartość pliku konfiguracyjnego.

Rzuca
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

pobierz bieżącą konfigurację hosta

public abstract String getCurrentHostConfig ()

Uzyskaj nazwę pliku konfiguracyjnego bieżącego hosta dla bieżącej sesji Tradefed. Zamiast czytać plik konfiguracyjny hosta z plików lokalnych, Tradefed rozpoczynając od IConfigurationServer pobierze konfigurację hosta z serwera.

Zwroty
String nazwa pliku konfiguracyjnego hosta.

Rzuca
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException