จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ตัวเลือก.ความสำคัญ

public static final enum Option.Importance
extends Enum< Option.Importance >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.Option.Importance >
com.android.tradefed.config.Option.Importance


สรุป

ค่า Enum

Option.Importance ALWAYS

ตัวเลือกควรได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเสมอ

Option.Importance IF_UNSET

ตัวเลือกควรได้รับการปฏิบัติว่าสำคัญก็ต่อเมื่อไม่มีค่า

Option.Importance NEVER

ไม่ควรถือว่าตัวเลือกนี้มีความสำคัญ

วิธีการสาธารณะ

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

ค่า Enum

เสมอ

public static final Option.Importance ALWAYS

ตัวเลือกควรได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเสมอ

IF_UNSET

public static final Option.Importance IF_UNSET

ตัวเลือกควรได้รับการปฏิบัติว่าสำคัญก็ต่อเมื่อไม่มีค่า

ไม่เคย

public static final Option.Importance NEVER

ไม่ควรถือว่าตัวเลือกนี้มีความสำคัญ

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static Option.Importance valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
Option.Importance

ค่า

public static final Importance[] values ()

คืนสินค้า
Importance[]