จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Specific ConfigurationException เมื่อตัวเลือกไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งผ่านในบรรทัดคำสั่ง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

ผู้สร้างสาธารณะ

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

พารามิเตอร์
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

พารามิเตอร์
msg String

cause Throwable