Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


Kontener na listę pól opcji o podanej nazwie.

Służy do wymuszenia ograniczenia, że ​​pola o tej samej nazwie mogą istnieć w różnych źródłach opcji, ale nie w tym samym źródle opcji

Streszczenie

Chronieni konstruktorzy

OptionFieldsForName ()

Metody publiczne

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

Chronieni konstruktorzy

Pola opcji dla nazwy

protected OptionFieldsForName ()

Metody publiczne

getFirstField

public Field getFirstField ()

Zwroty
Field

Rzuty
ConfigurationException

pobierzPierwszyObiekt

public Object getFirstObject ()

Zwroty
Object

Rzuty
ConfigurationException

iterator

public  iterator ()

Zwroty

rozmiar

public int size ()

Zwroty
int