จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OptionFetcher

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


ตัวช่วยเพื่อรับตัวเลือกการทดสอบจากกระบวนการหลัก

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

OptionFetcher ()

วิธีการสาธารณะ

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

เติมตัวเลือกบางอย่างจากลูกถ้าเป็นกระบวนการย่อยโดยจับคู่ค่าพาเรนต์

ผู้สร้างสาธารณะ

OptionFetcher

public OptionFetcher ()

วิธีการสาธารณะ

ปิด

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

เติมตัวเลือกบางอย่างจากลูกถ้าเป็นกระบวนการย่อยโดยจับคู่ค่าพาเรนต์

พารามิเตอร์
config IConfiguration