จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ระยะไกลผ่าน https

สรุป

ฟิลด์

public static final String PROTOCOL_HTTPS

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

HttpsRemoteFileResolver ()

วิธีการสาธารณะ

String getSupportedProtocol ()

ส่งคืนโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องที่รองรับการดาวน์โหลด

ฟิลด์

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

วิธีการสาธารณะ

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

ส่งคืนโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องที่รองรับการดาวน์โหลด

ผลตอบแทน
String