Odbiorca zbierania danych wyjściowych

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki w jednym String .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CollectingOutputReceiver ()

Metody publiczne

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Anuluj zbieranie danych wyjściowych

void clearBuffer ()

Wyczyść zawartość bufora.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

Konstruktorzy publiczni

Odbiorca zbierania danych wyjściowych

public CollectingOutputReceiver ()

Metody publiczne

dodajWyjście

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Parametry
data byte

offset int

length int

anulować

public void cancel ()

Anuluj zbieranie danych wyjściowych

wyczyśćBufor

public void clearBuffer ()

Wyczyść zawartość bufora.

spłukać

public void flush ()

pobierzWyjście

public String getOutput ()

Zwroty
String

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean