Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Klasa podobna do Runnable , która powinna zwracać znane urządzenia i ich stany. Ta klasa umożliwia IDeviceMonitor informacji o urządzeniu z własnego wątku, co powinno uniknąć zakleszczeń, które mogą wystąpić podczas wyświetlania listy urządzeń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceLister ()

Metody publiczne

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Konstruktorzy publiczni

Lista urządzeń

public DeviceLister ()

Metody publiczne

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Parametry
serial String

Zwroty
DeviceDescriptor

listaUrządzenia

public abstract  listDevices ()

Zwroty