จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
. com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
. com.android.tradefed.device.NoDeviceException


โยนทิ้งเมื่อไม่มีอุปกรณ์ที่จะรันคำสั่งที่กำหนด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

สร้าง NoDeviceException

ผู้สร้างสาธารณะ

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

สร้าง NoDeviceException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier ที่จัดหมวดหมู่ข้อยกเว้น