SnapuserdWaitPhase

public final enum SnapuserdWaitPhase
extends Enum< SnapuserdWaitPhase >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.SnapuserdWaitPhase >
com.android.tradefed.device.SnapuserdWaitPhase


Reprezentacja wyliczeniowa określająca, kiedy dołączyć/zablokować, aby aktualizacja snapuserd dobiegła końca.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

SnapuserdWaitPhase BLOCK_AFTER_UPDATE

SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_RELEASING

SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_TEST

Metody publiczne

static SnapuserdWaitPhase valueOf (String name)
static final SnapuserdWaitPhase[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BLOK_AFTER_UPDATE

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_AFTER_UPDATE

BLOK_BEFORE_RELEASING

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_RELEASING

BLOK_BEFORE_TESTU

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_TEST

Metody publiczne

wartość

public static SnapuserdWaitPhase valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
SnapuserdWaitPhase

wartości

public static final SnapuserdWaitPhase[] values ()

Zwroty
SnapuserdWaitPhase[]