Urządzenie-stub

public class StubDevice
extends Object implements IDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice


Implementacja symbolu zastępczego atrybutu IDevice.

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

StubDevice(String serial)
StubDevice(String serial, boolean isEmulator)

Metody publiczne

boolean arePropertiesSet()

void createForward(int localPort, String remoteSocketName, IDevice.DeviceUnixSocketNamespace namespace)

void createForward(int localPort, int remotePort)

void createReverse(int remotePort, int localPort)

void executeShellCommand(String command, IShellOutputReceiver receiver, long maxTimeToOutputResponse, TimeUnit maxTimeUnits)

void executeShellCommand(String command, IShellOutputReceiver receiver)

void executeShellCommand(String command, IShellOutputReceiver receiver, int maxTimeToOutputResponse)

Ta metoda została wycofana. użyj metody executeShellCommand(String, com.android.ddmlib.IShellOutputReceiver, long, TimeUnit).

void executeShellCommand(String command, IShellOutputReceiver receiver, long maxTimeout, long maxTimeToOutputResponse, TimeUnit maxTimeUnits)

getAbis()

String getAvdName()

String getAvdPath()

getBattery(long freshnessTime, TimeUnit timeUnit)

getBattery()

Integer getBatteryLevel(long freshnessMs)

Ta metoda została wycofana. użyj właściwości getBattery(long, TimeUnit).

Integer getBatteryLevel()

Ta metoda została wycofana. użyj właściwości getBattery().

Client getClient(String applicationName)

String getClientName(int pid)

Client[] getClients()

int getDensity()

FileListingService getFileListingService()

String getLanguage()

String getMountPoint(String name)

String getName()

getProperties()

Ta metoda została wycofana. użyj właściwości getSystemProperty(String).

String getProperty(String name)

String getPropertyCacheOrSync(String name)

Ta metoda została wycofana. użyj właściwości getProperty(String).

int getPropertyCount()

Ta metoda została wycofana. wycofane w ddmlib z podanym powodem „Szczegóły implementacji”.

String getPropertySync(String name)

Ta metoda została wycofana. użyj właściwości getProperty(String).

String getRegion()

RawImage getScreenshot()

RawImage getScreenshot(long timeout, TimeUnit unit)
String getSerialNumber()

IDevice.DeviceState getState()

SyncService getSyncService()

ListenableFuture<String> getSystemProperty(String name)

AndroidVersion getVersion()

boolean hasClients()

void installPackage(String packageFilePath, boolean reinstall, InstallReceiver receiver, long maxTimeout, long maxTimeToOutputResponse, TimeUnit maxTimeUnits, String... extraArgs)

void installPackage(String packageFilePath, boolean reinstall, InstallReceiver receiver, String... extraArgs)

void installPackage(String packageFilePath, boolean reinstall, String... extraArgs)

void installPackages( apkFilePaths, boolean reinstall, extraArgs, long timeOutInMs, TimeUnit timeunit)

void installRemotePackage(String remoteFilePath, boolean reinstall, InstallReceiver receiver, String... extraArgs)

void installRemotePackage(String remoteFilePath, boolean reinstall, String... extraArgs)

void installRemotePackage(String remoteFilePath, boolean reinstall, InstallReceiver receiver, long maxTimeout, long maxTimeToOutputResponse, TimeUnit maxTimeUnits, String... extraArgs)

boolean isBootLoader()

boolean isEmulator()

boolean isOffline()

boolean isOnline()

boolean isRoot()

void pullFile(String remote, String local)

void pushFile(String local, String remote)

void reboot(String into)

void removeForward(int localPort)

void removeForward(int localPort, int remotePort)

void removeForward(int localPort, String remoteSocketName, IDevice.DeviceUnixSocketNamespace namespace)

void removeRemotePackage(String remoteFilePath)

void removeReverse(int remotePort)

boolean root()

void runEventLogService(LogReceiver receiver)

void runLogService(String logname, LogReceiver receiver)

void setSerial(String serial)
void startScreenRecorder(String remoteFilePath, ScreenRecorderOptions options, IShellOutputReceiver receiver)

boolean supportsFeature(IDevice.HardwareFeature arg0)
boolean supportsFeature(IDevice.Feature feature)

String syncPackageToDevice(String localFilePath)

String uninstallApp(String applicationID, String... extraArgs)

String uninstallPackage(String packageName)

Konstruktory publiczne

Urządzenie-stub

public StubDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie-stub

public StubDevice (String serial, 
        boolean isEmulator)

Parametry
serial String

isEmulator boolean

Metody publiczne

Zestaw właściwości

public boolean arePropertiesSet ()

Zwroty
boolean

utwórzDalej

public void createForward (int localPort, 
        String remoteSocketName, 
        IDevice.DeviceUnixSocketNamespace namespace)

Parametry
localPort int

remoteSocketName String

namespace IDevice.DeviceUnixSocketNamespace

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

utwórzDalej

public void createForward (int localPort, 
        int remotePort)

Parametry
localPort int

remotePort int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

CreateReverse

public void createReverse (int remotePort, 
        int localPort)

Parametry
remotePort int

localPort int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

WykonajShellCommand

public void executeShellCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        long maxTimeToOutputResponse, 
        TimeUnit maxTimeUnits)

Parametry
command String

receiver IShellOutputReceiver

maxTimeToOutputResponse long

maxTimeUnits TimeUnit

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

WykonajShellCommand

public void executeShellCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver)

Parametry
command String

receiver IShellOutputReceiver

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

WykonajShellCommand

public void executeShellCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        int maxTimeToOutputResponse)

Ta metoda została wycofana.
użyj właściwości executeShellCommand(String, com.android.ddmlib.IShellOutputReceiver, long, TimeUnit).

Parametry
command String

receiver IShellOutputReceiver

maxTimeToOutputResponse int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

WykonajShellCommand

public void executeShellCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        long maxTimeout, 
        long maxTimeToOutputResponse, 
        TimeUnit maxTimeUnits)

Parametry
command String

receiver IShellOutputReceiver

maxTimeout long

maxTimeToOutputResponse long

maxTimeUnits TimeUnit

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

getAbis

public getAbis ()

Zwroty

getAvdName,

public String getAvdName ()

Zwroty
String

Ścieżka getAvdPath

public String getAvdPath ()

Zwroty
String

getBattery

public getBattery (long freshnessTime, 
        TimeUnit timeUnit)

Parametry
freshnessTime long

timeUnit TimeUnit

Zwroty

getBattery

public getBattery ()

Zwroty

getBatteryLevel

public Integer getBatteryLevel (long freshnessMs)

Ta metoda została wycofana.
zamiast niej użyj reguły getBattery(long, TimeUnit).

Parametry
freshnessMs long

Zwroty
Integer

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

getBatteryLevel

public Integer getBatteryLevel ()

Ta metoda została wycofana.
zamiast niej użyj reguły getBattery().

Zwroty
Integer

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

getClient

public Client getClient (String applicationName)

Parametry
applicationName String

Zwroty
Client

getClientName,

public String getClientName (int pid)

Parametry
pid int

Zwroty
String

getClients,

public Client[] getClients ()

Zwroty
Client[]

getDensity,

public int getDensity ()

Zwroty
int

usługa getFileListingService

public FileListingService getFileListingService ()

Zwroty
FileListingService

getLanguage

public String getLanguage ()

Zwroty
String

getMountPoint

public String getMountPoint (String name)

Parametry
name String

Zwroty
String

getName

public String getName ()

Zwroty
String

getWłaściwości

public getProperties ()

Ta metoda została wycofana.
zamiast niej użyj reguły getSystemProperty(String).

Zwroty

getproperty

public String getProperty (String name)

Parametry
name String

Zwroty
String

getpropertyCacheOrSync

public String getPropertyCacheOrSync (String name)

Ta metoda została wycofana.
zamiast niej użyj reguły getProperty(String).

Parametry
name String

Zwroty
String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

getpropertyCount

public int getPropertyCount ()

Ta metoda została wycofana.
Wycofano w ddmlib z „szczegółem implementacji” jako przyczyną.

Zwroty
int

getpropertySync

public String getPropertySync (String name)

Ta metoda została wycofana.
zamiast niej użyj reguły getProperty(String).

Parametry
name String

Zwroty
String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

getRegion

public String getRegion ()

Zwroty
String

Pobierz zrzut ekranu

public RawImage getScreenshot ()

Zwroty
RawImage

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

Pobierz zrzut ekranu

public RawImage getScreenshot (long timeout, 
        TimeUnit unit)

Parametry
timeout long

unit TimeUnit

Zwroty
RawImage

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

getSerialNumber,

public String getSerialNumber ()

Zwroty
String

getState,

public IDevice.DeviceState getState ()

Zwroty
IDevice.DeviceState

getSyncService

public SyncService getSyncService ()

Zwroty
SyncService

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

getSystemProperty

public ListenableFuture<String> getSystemProperty (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ListenableFuture<String>

getVersion

public AndroidVersion getVersion ()

Zwroty
AndroidVersion

hasClients

public boolean hasClients ()

Zwroty
boolean

pakiet_instalacyjny

public void installPackage (String packageFilePath, 
        boolean reinstall, 
        InstallReceiver receiver, 
        long maxTimeout, 
        long maxTimeToOutputResponse, 
        TimeUnit maxTimeUnits, 
        String... extraArgs)

Parametry
packageFilePath String

reinstall boolean

receiver InstallReceiver

maxTimeout long

maxTimeToOutputResponse long

maxTimeUnits TimeUnit

extraArgs String

Rzuty
InstallException

pakiet_instalacyjny

public void installPackage (String packageFilePath, 
        boolean reinstall, 
        InstallReceiver receiver, 
        String... extraArgs)

Parametry
packageFilePath String

reinstall boolean

receiver InstallReceiver

extraArgs String

Rzuty
InstallException

pakiet_instalacyjny

public void installPackage (String packageFilePath, 
        boolean reinstall, 
        String... extraArgs)

Parametry
packageFilePath String

reinstall boolean

extraArgs String

Rzuty
InstallException

pakiet_instalacji

public void installPackages ( apkFilePaths, 
        boolean reinstall, 
         extraArgs, 
        long timeOutInMs, 
        TimeUnit timeunit)

Parametry
apkFilePaths

reinstall boolean

extraArgs

timeOutInMs long

timeunit TimeUnit

Rzuty
InstallException

zainstaluj pakiet zdalny

public void installRemotePackage (String remoteFilePath, 
        boolean reinstall, 
        InstallReceiver receiver, 
        String... extraArgs)

Parametry
remoteFilePath String

reinstall boolean

receiver InstallReceiver

extraArgs String

Rzuty
InstallException

zainstaluj pakiet zdalny

public void installRemotePackage (String remoteFilePath, 
        boolean reinstall, 
        String... extraArgs)

Parametry
remoteFilePath String

reinstall boolean

extraArgs String

Rzuty
InstallException

zainstaluj pakiet zdalny

public void installRemotePackage (String remoteFilePath, 
        boolean reinstall, 
        InstallReceiver receiver, 
        long maxTimeout, 
        long maxTimeToOutputResponse, 
        TimeUnit maxTimeUnits, 
        String... extraArgs)

Parametry
remoteFilePath String

reinstall boolean

receiver InstallReceiver

maxTimeout long

maxTimeToOutputResponse long

maxTimeUnits TimeUnit

extraArgs String

Rzuty
InstallException

isBootLoader

public boolean isBootLoader ()

Zwroty
boolean

isEmulator

public boolean isEmulator ()

Zwroty
boolean

isOffline

public boolean isOffline ()

Zwroty
boolean

online

public boolean isOnline ()

Zwroty
boolean

isRoot

public boolean isRoot ()

Zwroty
boolean

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

pobieranie pliku

public void pullFile (String remote, 
        String local)

Parametry
remote String

local String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
SyncException
TimeoutException

plik push

public void pushFile (String local, 
        String remote)

Parametry
local String

remote String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
SyncException
TimeoutException

Uruchom ponownie

public void reboot (String into)

Parametry
into String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

usuńDalej

public void removeForward (int localPort)

Parametry
localPort int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

usuńDalej

public void removeForward (int localPort, 
        int remotePort)

Parametry
localPort int

remotePort int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

usuńDalej

public void removeForward (int localPort, 
        String remoteSocketName, 
        IDevice.DeviceUnixSocketNamespace namespace)

Parametry
localPort int

remoteSocketName String

namespace IDevice.DeviceUnixSocketNamespace

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

usuń pakiet zdalny

public void removeRemotePackage (String remoteFilePath)

Parametry
remoteFilePath String

Rzuty
InstallException

Usuń odwrócone

public void removeReverse (int remotePort)

Parametry
remotePort int

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

pierwiastek

public boolean root ()

Zwroty
boolean

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

usługa runEventLogService

public void runEventLogService (LogReceiver receiver)

Parametry
receiver LogReceiver

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

RunLogService

public void runLogService (String logname, 
        LogReceiver receiver)

Parametry
logname String

receiver LogReceiver

Rzuty
AdbCommandRejectedException
TimeoutException

setSerial

public void setSerial (String serial)

Parametry
serial String

startowy rejestrator ekranu

public void startScreenRecorder (String remoteFilePath, 
        ScreenRecorderOptions options, 
        IShellOutputReceiver receiver)

Parametry
remoteFilePath String

options ScreenRecorderOptions

receiver IShellOutputReceiver

Rzuty
AdbCommandRejectedException
ShellCommandUnresponsiveException
TimeoutException

obsługujeFunkcja

public boolean supportsFeature (IDevice.HardwareFeature arg0)

Parametry
arg0 IDevice.HardwareFeature

Zwroty
boolean

obsługujeFunkcja

public boolean supportsFeature (IDevice.Feature feature)

Parametry
feature IDevice.Feature

Zwroty
boolean

ZsynchronizujPakietZ urządzeniem

public String syncPackageToDevice (String localFilePath)

Parametry
localFilePath String

Zwroty
String

Rzuty
AdbCommandRejectedException
SyncException
TimeoutException

OdinstalujAplikacja

public String uninstallApp (String applicationID, 
        String... extraArgs)

Parametry
applicationID String

extraArgs String

Zwroty
String

Rzuty
InstallException

Odinstaluj pakiet

public String uninstallPackage (String packageName)

Parametry
packageName String

Zwroty
String

Rzuty
InstallException