StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


Symbol zastępczy IDevice używany przez DeviceManager do przydzielania, gdy DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, int offset)

Metody publiczne

Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

Konstruktory publiczne

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, 
                int offset)

Parametry
serial String

offset int

Metody publiczne

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

Zwroty
Integer