จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


IDevice ตัวยึดตำแหน่งที่ใช้โดย DeviceManager เพื่อจัดสรรเมื่อ DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() เป็น true

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

ผู้สร้างสาธารณะ

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

พารามิเตอร์
serial String