Stan urządzenia testowego

public final enum TestDeviceState
extends Enum< TestDeviceState >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.TestDeviceState >
com.android.tradefed.device.TestDeviceState


Bardziej w pełni funkcjonalna reprezentacja stanu urządzenia niż DeviceState .

Logicznie powinno to rozszerzyć DeviceState , aby po prostu dodać stany FASTBOOT i NOT_AVAILABLE, ale rozszerzanie wyliczeń nie jest dozwolone.

Streszczenie

Wylicz wartości

TestDeviceState FASTBOOT

TestDeviceState FASTBOOTD

Tryb Fastbootd z is-userspace = true, chociaż `adb reboot fastboot`

TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TestDeviceState ONLINE

TestDeviceState RECOVERY

TestDeviceState SIDELOAD

Metody publiczne

static TestDeviceState valueOf (String name)
static final TestDeviceState[] values ()

Wylicz wartości

SZYBKI BOT

public static final TestDeviceState FASTBOOT

FASTBOOTD

public static final TestDeviceState FASTBOOTD

Tryb Fastbootd z is-userspace = true, chociaż `adb reboot fastboot`

NIEDOSTĘPNE

public static final TestDeviceState NOT_AVAILABLE

ONLINE

public static final TestDeviceState ONLINE

POWRÓT DO ZDROWIA

public static final TestDeviceState RECOVERY

ZAŁADUNEK BOCZNY

public static final TestDeviceState SIDELOAD

Metody publiczne

wartość

public static TestDeviceState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestDeviceState

wartości

public static final TestDeviceState[] values ()

Zwroty
TestDeviceState[]