Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AcloudConfigParser

public class AcloudConfigParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser


Klasa pomocnicza, która analizuje konfigurację Acloud (używana do uruchamiania instancji urządzenia w chmurze).

streszczenie

Klasy zagnieżdżone

enum AcloudConfigParser.AcloudKeys

Zestawy kluczy, które można przeszukiwać w konfiguracji.

Metody publiczne

String getValueForKey ( AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Zwraca wartość skojarzoną z kluczem Acloud, null, jeśli brak wartości.

static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Przeanalizuj plik konfiguracyjny acloud i zwraca wypełniony AcloudConfigParser którego można przeszukiwać wartości.

Metody publiczne

getValueForKey

public String getValueForKey (AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Zwraca wartość skojarzoną z kluczem Acloud, null, jeśli brak wartości.

Parametry
key AcloudConfigParser.AcloudKeys

Zwroty
String

parseConfig

public static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Przeanalizuj plik konfiguracyjny acloud i zwraca wypełniony AcloudConfigParser którym można wyszukiwać wartości. Zwraca wartość null w przypadku błędów.

Parametry
configFile File

Zwroty
AcloudConfigParser