Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

VmRemoteDevice

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Zdalne urządzenie wirtualne, którym będziemy zarządzać z poziomu maszyny wirtualnej.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany skojarzony adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie ma znanego adresu IP.

Konstruktorzy publiczni

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial)

Parametry
serial String

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Parametry
serial String

knownIp String

Metody publiczne

GetKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany skojarzony adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie ma znanego adresu IP.

Zwroty
String