BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Zbieraj raporty o błędach, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

onTestRun nie powiódł się

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed