Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Zbierz raport błędów, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

przy nieudanym uruchomieniu testu

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed