DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Moduł zbierający, który będzie gromadził i rejestrował logi po stronie hosta w przypadku wystąpienia niepowodzenia przypadku testowego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Oddzwonienie w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Wywołanie zwrotne po rozpoczęciu uruchomienia testowego.

Konstruktorzy publiczni

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Metody publiczne

na TestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Oddzwonienie w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Wywołanie zwrotne po rozpoczęciu uruchomienia testowego.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu.