จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

EmulatorMemoryCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

วิธีการสาธารณะ

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

ผู้สร้างสาธารณะ

EmulatorMemoryCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

วิธีการสาธารณะ

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

คืนสินค้า
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

คืนสินค้า
long