ตัวรับ IMetricCollector

public interface IMetricCollectorReceiver

com.android.tradefed.device.metric.IMetricCollectorReceiver


อินเทอร์เฟซสำหรับ IRemoteTest ที่จะนำไปใช้หากต้องการรับรายการ IMetricCollector สำหรับการทดสอบ

การทดสอบที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้จะไม่มี ITestInvocationListener เริ่มต้นที่ติดตั้งไว้กับตัวรวบรวม โดยจะต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่าน IMetricCollector.init(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener)

กลไกการทดสอบบางอย่างเกี่ยวข้องกับการบัฟเฟอร์การเรียกกลับของ Tradefed และการเล่นซ้ำในตอนท้าย (เช่นใน ITestSuite ) กลไกดังกล่าวจะส่งผลให้ตัวรวบรวมถูกเรียกในระหว่างการเล่นซ้ำ ไม่ใช่ในระหว่างการดำเนินการจริง ด้วยการปล่อยให้นักวิ่งทดสอบจัดการเมื่อต้องใช้ตัวสะสม เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าการโทรกลับจะได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสม

In order to use the collectors, the following pattern can be used:
 for (IMetricCollector collector : config.getMetricCollectors()) {
     originalCollector = collector.init(mModuleInvocationContext, originalCollector);
 }
 
originalCollector จะมีตัวรวบรวมเมตริกทั้งหมดล้อมรอบเพื่อเรียกตามลำดับ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

ตั้งค่ารายการ IMetricCollector ที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบการทำงาน

วิธีการสาธารณะ

setMetricCollectors

public abstract void setMetricCollectors ( collectors)

ตั้งค่ารายการ IMetricCollector ที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบการทำงาน

พารามิเตอร์
collectors