Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

LogcatTimingMetricCollector

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


Kolektor metryk, który zbiera informacje o czasie (np. czas przełączenia użytkownika) z logcat podczas jednego lub wielu powtarzanych testów, używając danych wzorców wyrażeń regularnych do analizowania sygnałów początku i końca zdarzenia z linii logcat.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LogcatTimingMetricCollector ()

Metody publiczne

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego.

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Wywołanie zwrotne w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu uruchomienia testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Wywołanie zwrotne po uruchomieniu przypadku testowego.

Konstruktorzy publiczni

LogcatTimingMetricCollector

public LogcatTimingMetricCollector ()

Metody publiczne

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przypadku testowego. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Wywołanie zwrotne w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

naTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu uruchomienia testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

po uruchomieniuTestu

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przebiegu.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

na początku testu

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Wywołanie zwrotne po uruchomieniu przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przypadku testowego.

Rzuty
DeviceNotAvailableException