Battery UnavailableDeviceRecovery

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Kontroler odzyskiwania, który uruchomi konfigurację, jeśli poziom naładowania baterii nie jest dostępny.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktory publiczne

Battery UnavailableDeviceRecovery

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Metody publiczne

należy pominąć

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli odzyskiwanie powinno zostać pominięte.