จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TestInvocation.Stage

public static final enum TestInvocation.Stage

com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


สรุป

ค่า Enum

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

วิธีการสาธารณะ

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

ค่า Enum

ข้อผิดพลาด

public static final TestInvocation.Stage ERROR

ติดตั้ง

public static final TestInvocation.Stage SETUP

การถอดออก

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

ทดสอบ

public static final TestInvocation.Stage TEST

วิธีการสาธารณะ

รับชื่อ

public String getName ()

ส่งคืน
String

มูลค่าของ

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
TestInvocation.Stage

ค่า

public static final Stage[] values ()

ส่งคืน
Stage[]