Pula lokalna

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Implementacja puli testów lokalnych

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Metody publiczne

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Odpytywanie następnego testu do wykonania.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Konstruktory publiczne

Pula lokalna

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Parametry
genericPool

tokenPool

Metody publiczne

głosowanie

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Odpytywanie następnego testu do wykonania.

Parametry
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Zwroty
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Zwroty
ITokenRequest