Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pula lokalna

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Wdrożenie puli testów lokalnych

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Metody publiczne

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Odpytaj następny test do wykonania.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Konstruktorzy publiczni

Pula lokalna

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Parametry
genericPool

tokenPool

Metody publiczne

głosowanie

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Odpytaj następny test do wykonania.

Parametry
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Zwroty
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Zwroty
ITokenRequest