Replika nadrzędnego fragmentu

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Replikuj konfigurację jednego urządzenia na wszystkie inne urządzenia, które będą częścią dzielenia na fragmenty.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia na tyle urządzeń, na ile będzie kierowane sharding.

Konstruktory publiczne

Replika nadrzędnego fragmentu

public ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

replikowana konfiguracja

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia na tyle urządzeń, na ile będzie kierowane sharding.

Parametry
config IConfiguration : Konfiguracja, która będzie przenosić replikację.

client IKeyStoreClient : klient magazynu kluczy.