Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TestlerHavuzPoller

public final class TestsPoolPoller
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver , ISystemStatusCheckerReceiver , IMetricCollectorReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.TestsPoolPoller


Bir test havuzunun tüm testlerini yürütmeye izin veren testler sarmalayıcısı. Testler başka bir TestsPoolPoller tarafından paylaşılabilir, bu nedenle senkronizasyon gereklidir.

YAPILACAKLAR: Belirteç modülü/testleri için işleme ekleyin.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestsPoolPoller ( ITestsPool testsPool, CountDownLatch tracker)

IRemoteTest havuzunun sağlandığı IRemoteTest .

Genel yöntemler

void run ( TestInformation info, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setLogRegistry ( ILogRegistry registry)
void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

Test çalıştırması için tanımlanan IMetricCollector s listesini ayarlar.

void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Test için yapılandırmadan ISystemStatusChecker s'yi ayarlar.

Kamu inşaatçıları

TestlerHavuzPoller

public TestsPoolPoller (ITestsPool testsPool, 
        CountDownLatch tracker)

IRemoteTest havuzunun sağlandığı IRemoteTest .

parametreler
testsPool ITestsPool : ITestsPool tüm testlerden oluşan havuzu.

tracker CountDownLatch : çalışan poller sayısını almak için paylaşılan bir ERROR(/CountDownLatch) .

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation info, 
        ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
info TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

setLogRegistry

public void setLogRegistry (ILogRegistry registry)

parametreler
registry ILogRegistry

setMetricCollectors

public void setMetricCollectors ( collectors)

Test çalıştırması için tanımlanan IMetricCollector s listesini ayarlar.

parametreler
collectors

setSystemStatusChecker

public void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Test için yapılandırmadan ISystemStatusChecker s'yi ayarlar.

parametreler
systemCheckers