ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


Interfejs do obsługi strasznych awarii z LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

Wywoływane, gdy wystąpi straszna awaria w LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Metody publiczne

w sprawie strasznej awarii

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

Wywoływane, gdy wystąpi straszna awaria w LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Parametry
description String : podsumowanie strasznej awarii, która miała miejsce

cause Throwable : (opcjonalnie) zawiera ślad stosu strasznej awarii

Zwroty
boolean true w przypadku pomyślnej obsługi, w przeciwnym razie false