จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

LogUtil.CLog

public static class LogUtil.CLog
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.LogUtil.CLog


คลาสชิมสำหรับ Log ที่ใช้ชื่อคลาสอย่างง่ายของผู้โทรโดยอัตโนมัติเป็นแท็กบันทึก

สรุป

ทุ่งนา

protected static final String CLASS_NAME

ผู้สร้างสาธารณะ

CLog ()

วิธีการสาธารณะ

static void d (String message)

Log#d(String, String) เวอร์ชันชิม

static void d (String format, Object... args)

Log#d(String, String) เวอร์ชันชิม

static void e (String format, Object... args)

Log#e(String, String) เวอร์ชันชิม

static void e (String message)

Log#e(String, String) เวอร์ชันชิม

static void e (Throwable t)

Log#e(String, Throwable) เวอร์ชันชิม

static String findCallerClassName ()

ค้นหาชื่อคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog โดยตรง

static String findCallerClassName (Throwable t)

ค้นหาชื่อคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog โดยตรง

static String getClassName (int frame)

ส่งคืนชื่อคลาสอย่างง่ายจาก frame ที่สแต็กเฟรมในเส้นทางการโทร

static void i (String message)

Log#i(String, String)

static void i (String format, Object... args)

Log#i(String, String)

static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, String format, Object... args)

Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) เวอร์ชันชิม

static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, String message)

Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) เวอร์ชันชิม

static String parseClassName (String fullName)

แยกวิเคราะห์ชื่อคลาสอย่างง่ายจากชื่อคลาสเต็ม

static void v (String message)

Log#v(String, String) เวอร์ชันชิม

static void v (String format, Object... args)

Log#v(String, String) เวอร์ชันชิม

static void w (Throwable t)

รูปแบบของ Log#w(String, String) โดยที่ stack trace ของ Throwable ที่ให้มาถูกจัดรูปแบบและบันทึก

static void w (String message)

Log#w(String, String) เวอร์ชันชิม

static void w (String format, Object... args)

Log#w(String, String) เวอร์ชันชิม

static void wtf (String message)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น

static void wtf (String format, Object... args)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น

static void wtf (Throwable t)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น

static void wtf (String message, Throwable t)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ทุ่งนา

CLASS_NAME

protected static final String CLASS_NAME

ผู้สร้างสาธารณะ

CLog

public CLog ()

วิธีการสาธารณะ

d

public static void d (String message)

Log#d(String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
message String : String ที่จะบันทึก

d

public static void d (String format, 
        Object... args)

Log#d(String, String) เวอร์ชันชิม ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

อี

public static void e (String format, 
        Object... args)

Log#e(String, String) เวอร์ชันชิม ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

อี

public static void e (String message)

Log#e(String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
message String : String ที่จะบันทึก

อี

public static void e (Throwable t)

Log#e(String, Throwable) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
t Throwable : Throwable เพื่อส่งออก

findCallerClassName

public static String findCallerClassName ()

ค้นหาชื่อคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog โดยตรง

คืนสินค้า
String ชื่อคลาสอย่างง่าย (หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียกการอ้างอิงคลาส) ของคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog หรือ "ไม่ทราบ" หากการติดตามสแต็กว่างเปล่าหรือมีเฉพาะชื่อคลาส CLog

findCallerClassName

public static String findCallerClassName (Throwable t)

ค้นหาชื่อคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog โดยตรง

พารามิเตอร์
t Throwable : (ทางเลือก) การติดตามสแต็กเพื่อค้นหาภายใน เปิดเผยสำหรับการทดสอบหน่วย

คืนสินค้า
String ชื่อคลาสอย่างง่าย (หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียกการอ้างอิงคลาส) ของคลาสภายนอกที่เรียกว่าเมธอด CLog หรือ "ไม่ทราบ" หากการติดตามสแต็กว่างเปล่าหรือมีเฉพาะชื่อคลาส CLog

getClassName

public static String getClassName (int frame)

ส่งคืนชื่อคลาสอย่างง่ายจาก frame ที่สแต็กเฟรมในเส้นทางการโทร หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่ ไม่ ตรวจสอบขอบเขตอาร์เรย์สำหรับความยาวการติดตามสแต็ก

พารามิเตอร์
frame int : ดัชนีของเฟรมการติดตามสแต็กเพื่อตรวจสอบชื่อคลาส

คืนสินค้า
String ชื่อคลาสอย่างง่าย (หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียกการอ้างอิงคลาส) สำหรับองค์ประกอบที่กำหนดของการติดตามสแต็ก

ผม

public static void i (String message)

Log#i(String, String)

พารามิเตอร์
message String : String ที่จะบันทึก

ผม

public static void i (String format, 
        Object... args)

Log#i(String, String) ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

logAndDisplay

public static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, 
        String format, 
        Object... args)

Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
logLevel Log.LogLevel : LogLevel

format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

logAndDisplay

public static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, 
        String message)

Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
logLevel Log.LogLevel : LogLevel

message String : String ที่จะบันทึก

parseClassName

public static String parseClassName (String fullName)

แยกวิเคราะห์ชื่อคลาสอย่างง่ายจากชื่อคลาสเต็ม หากการจัดรูปแบบดูเหมือนชื่อคลาสธรรมดาอยู่แล้ว ให้คืนค่านั้น

พารามิเตอร์
fullName String : ชื่อคลาสเต็มที่จะ parse

คืนสินค้า
String ชื่อคลาสง่าย ๆ

วี

public static void v (String message)

Log#v(String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
message String : String ที่จะบันทึก

วี

public static void v (String format, 
        Object... args)

Log#v(String, String) เวอร์ชันชิม ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

w

public static void w (Throwable t)

รูปแบบของ Log#w(String, String) โดยที่ stack trace ของ Throwable ที่ให้มาถูกจัดรูปแบบและบันทึก

พารามิเตอร์
t Throwable ได้ : Throwable ได้เพื่อบันทึก

w

public static void w (String message)

Log#w(String, String) เวอร์ชันชิม

พารามิเตอร์
message String : String ที่จะบันทึก

w

public static void w (String format, 
        Object... args)

Log#w(String, String) เวอร์ชันชิม ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

wtf

public static void wtf (String message)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ที่ระดับ ASSERT ด้วย call stack

พารามิเตอร์
message String : ข้อความที่คุณต้องการบันทึก

wtf

public static void wtf (String format, 
        Object... args)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ที่ระดับ ASSERT ด้วย call stack ยังเรียก String.format เพื่อความสะดวก

พารามิเตอร์
format String : สตริงรูปแบบสำหรับข้อความที่จะบันทึก

args Object : อาร์กิวเมนต์สตริงรูปแบบ

wtf

public static void wtf (Throwable t)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ที่ระดับ ASSERT ด้วย call stack

พารามิเตอร์
t Throwable : (ไม่บังคับ) ข้อยกเว้นในการบันทึก หากเป็นโมฆะ เฉพาะข้อความเท่านั้นที่จะถูกบันทึก

wtf

public static void wtf (String message, 
        Throwable t)

ช่างเป็นความล้มเหลวที่แย่มาก: รายงานสภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ที่ระดับ ASSERT ด้วย call stack

พารามิเตอร์
message String : ข้อความที่คุณต้องการบันทึก

t Throwable : (ไม่บังคับ) ข้อยกเว้นในการบันทึก หากเป็นโมฆะ เฉพาะข้อความเท่านั้นที่จะถูกบันทึก