Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

UrządzenieBatteryResourceMetric Collector

public class DeviceBatteryResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceBatteryResourceMetricCollector


Ten kolektor zbiera metryki baterii urządzenia. Wydaje polecenia powłoki adb i analizuje odpowiedź, a metryki obejmują stan, kondycję, poziom, skalę i temperaturę.

Streszczenie

Stałe

float BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

Pola

public static final String BATTERY_CMD

public static final Pattern BATTERY_PATTERN

public static final String BATTERY_RESOURCE_NAME

public static final String FIELD_GROUP

public static final String TEMPERATURE

public static final String VALUE_GROUP

Konstruktorzy publiczni

DeviceBatteryResourceMetricCollector ()

Metody publiczne

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Pobiera stan baterii urządzenia.

Stałe

BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

public static final float BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

Stała wartość: 10,0

Pola

BATERIA_CMD

public static final String BATTERY_CMD

BATTERY_PATTERN

public static final Pattern BATTERY_PATTERN

BATTERY_RESOURCE_NAME

public static final String BATTERY_RESOURCE_NAME

FIELD_GROUP

public static final String FIELD_GROUP

TEMPERATURA

public static final String TEMPERATURE

VALUE_GROUP

public static final String VALUE_GROUP

Konstruktorzy publiczni

UrządzenieBatteryResourceMetric Collector

public DeviceBatteryResourceMetricCollector ()

Metody publiczne

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Pobiera stan baterii urządzenia.

Parametry
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor o urządzeniu metrykującym.

deviceManager IDeviceManager : instancja IDeviceManager .

Zwroty
a ERROR(/Collection) urządzenia Resource .